{ if( !ini_set( 'display_errors', 1 ) ) { echo "display_errors"; } else { echo "changing display_errors"; } } CH insolvency - Cosmin A. Hârceagă practician insolvență | Despre

„People with goals succeed because they know where they`re going.”

Earl Nightingale

Office NO.

0723 673 370

Cosmin A. Hârceagă – Practician insolvență

Ca și practician în insolvență, joci un rol important în relația dintre societățile comerciale și partenerii acestora, fiind de fiecare dată liantul între o societatea aflată în dificultate economică cu o încredere în scădere și creditorii acesteia precum și eventualii parteneri, care doresc recuperarea obligațiilor cât mai rapid sau achitarea fără întârziere a acestora. De aceea, scopul nostru este acela de a oferi servicii și abordări în deplină concordanță cu prevederile legale în vigoare.
Experiența de peste 8 ani de zile în derularea procedurilor de insolvență/reorganizare/faliment, dobândită în cadrul tuturor formelor de organizare a profesiei (Cabinet Individual de Insolvență, IPURL și SPRL) au creionat rigorile în vederea abordării și soluționării fiecărei probleme în parte, de aceea principiile după care ne ghidăm contribuie la o soluționare eficientă a situațiilor dificile în fața cărora vă aflați. Dacă veți apela la serviciile noastre vă vom oferi soluții personalizate, transparență, celeritate și pragmatism.

 

Servicii

 • Circuitul economic, reprezintă un model simplificat al relațiilor de bază  existente într-o economie de piață. Acest model, oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care interacționează agenții economici, atunci când schimbă bunuri și servicii, resurse și bani.

  Deoarece în acest model se pot regăsi, independent de activitatea agentului economic, anumite cauze care să ducă la o micșorare a nivelului valoric al activității, care pot avea ca și consecință scăderea veniturilor, creșterea costurilor, neîncasarea creanțelor sau naștere a unor datorii către furnizori, situația începe a deveni una dificilă și trebuie acționat de îndată.

  Prin serviciile de consultanță pe care le oferim, condițiile în care situația dificilă se poate redresa pot varia. Vă putem sfătui în vederea evitării insolvenței, ori a solicitării deschiderii uneia din procedurile de prevenire a insolvenței sau de insolvență.

  Conform prevederilor art. 66 al Codului Insolvenței (Legea nr. 85/2014), în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență  trebuie depusă o asemenea cerere, în acest caz puteți să evitați consecințe negative și care pot să ducă la un blocaj al activității pe care o desfășurați.

  Pentru a putea lua o decizie, aveți nevoie de opinia unei persoane care cunoaște cauzele și are soluțiile problemei cu care vă confruntați. Nu ezitați să ne contactați.

 • Debitorul care are probleme financiare și care traversează o criză remediabilă, are posibilitatea de a solicita creditorilor săi o șansă în vederea redresării prin proceduri de negociere cu fiecare creditor în parte. Dacă în cadrul relațiilor comerciale credibilitatea debitorului are de suferit, atunci prin alegerea unei asemenea proceduri, implicarea pe care o avem atrage cu sine o serie de beneficii, care pot să ducă la depășirea situației dificile cu o mai mare ușurință, având argumente și soluții în vederea implementării planului de redresare.

  Caracteristic procedurilor de prevenire a insolvenței este faptul că pe tot parcursul acestora se asigura confidențialitatea, procedurile desfășurându-se în cameră de consiliu.

  Procedurile de prevenție a insolvenței care implică negocierea și un consens pentru părțile participante, sunt prevăzute în dispozițiile art. 10 și art. 16 din Legea nr. 85/2014 și pot fi derulate numai de un practician în insolvență.

 • Insolvența este stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile.

  Conform dispozițiilor Codului Insolvenței, insolvența se prezumă când societatea comercială, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor, această prezumție este relativă; și iminentă când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

  Insolvența, dacă este din timp conștientizată și asumată, duce la o situație de triple win: atât în ce privește mediul de economic, unde relațiile se bazează pe încredere, un debitor conștient de perioada grea prin care trece are parte de un tratament mai docil din partea creditorilor; se oferă posibilitatea propunerii unui plan de reorganizare judiciară a activității, prin care să se propună acoperirea pasivului debitoarei prim măsuri eficiente și sustenabile; se evită un blocaj al activității, ducând societatea în faliment.

  Vom comunica și vom întocmi împreună o strategie prin care să redresăm activitatea pe care o desfășurați, printr-o combinare a măsurilor de business și a măsurilor pe care legea le îngăduie și care sunt în avantajul dumneavoastră.

  Astfel, principalele obiective pe care le avem vor fi: derularea în conformitate cu prevederile legale a perioadei de observație, realizarea planului de reorganizare precum și a confirmării acestuia, în consonanță cu prevederile Legii nr. 85/2014.

 • Ca regulă generală, procedura reorganizării judiciar se va aplica în împrejurarea în care debitorul are șanse reale de redresare a situației economice prin măsuri precum: lichidarea unor bunuri; restructurarea activităților; concedierea unor salariați; închiderea unor subunități de lucru ale debitorului; denunțarea unor contracte oneroase pentru debitor, etc.

  Reorganizarea judiciară se realizează pe baza unui plan de reorganizare.

  După ce măsurile personalizate privind planul de reorganizare vor fi gândite, prezentate spre aprobare creditorilor iar ulterior spre confirmare judecătorului-sindic, acestea vor intra în aplicare, urmând ca împreună cu echipa de management pe care o aveți și sub supravegherea noastră să vă atingeți obiectivele propuse.

  Obligația pe care o avem în prezenta fază a procedurii, este aceea de a raporta creditorilor și judecătorului-sindic stadiul atingerii obiectivelor asumate prin planul de reorganizare și dacă este cazul, vom lua decizii de comun acord, pe care să le propunem creditorilor în vederea modificării termenelor și a obiectivelor planului.

 • Procedura falimentului, conform prevederilor Legii insolvenței este definită ca fiind procedura de insolvență concursuală, colectivă și egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

  Prin serviciile pe care le oferim, vom gestiona patrimoniul societății ca acesta să acopere cât mai mult din datoriile pe care societatea le are și reintegrarea activelor utile în circuitul economic, prin mecanisme specifice de expunere la vânzare.

  Ne putem consulta și vă putem arăta unde ați greșit și ce trebuie îmbunătățit pentru a putea reporni și dezvolta o afacere care să dureze.
  Henry Ford fost fondator al industriei americane de automobile a spus „Uneori o greșeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă”. Contactați-ne.

 • În fapt, posibilitatea luării deciziei de dizolvare/lichidare voluntară a unei firma nu este altceva decât o oportunitate legală menită să-i ajute pe întreprinzătorii ajunși într-o situație dificilă și nu o măsură legală de încurajare, iar decizia trebuie să fie strâns legată de rațiunea de a exista a oricărei societăți comerciale, care este aceea de a realiza profit.

  Această procedură se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților (Legea nr. 31/1990) cu modificările și completările ulterioare. Astfel, vă putem îndruma și ajuta în vederea derulării prezentei proceduri cu celeritate și transparență pentru ca dvs. să vă reorientați în vederea derulării unor noi afaceri într-un timp cât mai scurt.