16934245_1472542459446842_403150248_n
0 Shares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 Pin It Share 0 Buffer 0 Email -- 0 Shares ×

Legea nr. 85/2014, prevede o noutate privind accesul la licitații publice al unei societăți aflate în insolvență. Astfel art. 77 alin. (6) prevede „Debitorul aflat în procedura insolvenței nu poate fi împiedicat să participe la licitații publice pentru motivul deschiderii procedurii”.

Aceste dispoziții se coroborează cu cele ale art. 341 din Legea nr. 85/2014 „Orice decăderi, limitări, interdicții ori alte asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvență vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. Dispozițiile contrare se abrogă”.

Noua reglementare în domeniul participării la licitații publice, este o aplicare a principiului nediscriminării debitorilor care se află în procedura insolvenței și care pot participa la licitații publice organizate în temeiul OUG nr. 34/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Astfel, debitorul aflat în procedura insolvenței, în principal în procedura de observație și de reorganizare judiciară poate participa la licitații privind obiectul său de activitate.

În practică s-a întâlnit situația în care societatea debitoare se afla în perioada de observație și desfășura o activitate pentru care era nevoie de o autorizație de mediu, dar i-a fost respinsă cererea pentru prelungirea acestei autorizații de către autoritatea competentă cu motivarea că se află în procedura de insolvență. Administratorul judiciar și societatea debitoare au formulat o cerere prin care au solicitat judecătorului-sindic obligarea emiterii autorizației de mediu și continuarea obiectului de activitate, raportat la prevederea legală care interzice orice îngrădire a drepturilor debitorului aflat în procedura de insolvență până la intrarea în faliment a societății debitoare.

De asemenea, în practică, cu toate că au fost introduse normele legale analizate, anumite instituții publice interzic dreptul debitorului aflat în perioada de observație sau de reorganizare judiciară să participe la licitații publice, dar nu în mod direct ci prin adoptarea unor acte administrative cu caracter normativ care sunt contrare prevederilor art. 341 din Legea nr. 85/2014. Cu titlu de exemplu: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România impune pentru participarea la licitațiile pe care le organizează să dețină un atestat fiscal pe care îl emite autoritatea fiscală competentă. Actul administrativ cu caracter normativ prevede că atestatul fiscal poate fi emis numai contribuabililor care nu au datorii la bugetul statului. Dacă la masa credală au fost înscrise creanțe bugetare, acestuia nu îi va fi emis atestatul fiscal și deci nu va putea să participe la licitație.

Opinăm că obligația deținerii atestatului fiscal pentru participarea la licitații publice, ce fac parte din categoria achizițiilor publice reprezintă o îngrădire a drepturilor în sensul prevederilor citate. Situația dificilă a societății poate rezulta din alte cauze decât cele de management, astfel, neîncasarea creanțelor din partea clienților în vederea realizării cash-flow-ului necesar pentru achitarea datoriilor către furnizori, către salariați și implicit a taxelor aferente salariilor acestora. Ori în cadrul procedurii de insolvență conform art. 2 se oferă posibilitatea de redresare și de acoperire a pasivului, acolo unde această posibilitate există, cu alte cuvinte se oferă a doua șansă.

Adaugă un comentariu