0 Shares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 Buffer 0 Email -- 0 Shares ×

Art. pct. 42 din Legea nr. 85/2014 definește perioada de observație ca fiind „perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenței și data confirmării planului de reorganizare, sau, după caz, a intrării în faliment”.

Perioada de observație este specifică doar procedurii generale, neputând exista și în cadrul procedurii simplificate.După deschiderea procedurii generale debitorul nu intră direct în procedura de reorganizare judiciară și apoi în procedura falimentului, ci, în prealabil va intra în perioada de observație.

În cadrul acestei perioade, pe care o considerăm cu o importanță capitală în reușita unui plan de reorganizare, atât administratorul judiciar cât și debitorul desfășoară mai multe acțiuni specifice din care enumerăm unele principale.

Astfel, în cadrul perioadei de observație, administratorul judiciar procedează la verificarea în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 85/2014 dacă debitoarea îndeplinește condițiile legale în vederea continuării perioadei de observație din cadrul procedurii generale cu dreptul de a propune un plan de reorganizare judiciară.

Raportul prevăzut de art. 92 trebuie să indice dacă debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, situație în care se va realiza propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată.

În cadrul perioadei de observație, administratorul judiciar în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 procedează la examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă și cu privire la existența premiselor angajării răspunderii acestora, în condițiile prevederilor art. 169-173, precum și asupra posibilității reale de reorganizare a activității debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea.

Tot în cadrul perioadei de observație se va realiza și depunerea cererilor de creanță în vederea admiterii în mod preliminar la masa credală a debitoarei, iar în caz de contestații și soluționarea acestora admiterea în mod definitiv la masa credală. De la data întocmirii Tabelului Definitiv, curge termenul de 30 de zile în vederea propunerii planului de reorganizarede către persoanele care au calitate procesuală activă în sensul art. 132 din Legea nr. 85/2014.

Administratorul judiciar în temeiul art. 101din Legea nr. 85/2014 trebuie să realizeze inventarul bunurilor debitorului și să procedeze la evaluarea celor care sunt afectate de o cauză de preferință în temeiul art. 103 din Legea nr. 85/2014. Această operațiune este necesară în vederea întocmiri Tabelului Definitiv al creanțelor în temeiul art. 112 din Legea nr. 85/2014.

Tot cu o importanță majoră, în cadrul perioadei de observație, administratorul judiciar în temeiul art. 123, în termen de 3 luni de la data deschiderii procedurii în vederea maximizării valorii averii debitorului, poate să denunțe orice contract, închiriere neexpirată, alte contracte pe termen lung, cât timp aceste contracte nu au fost executate în totalitate ori substanțial de către toate părțile implicate. În același sens, conform art. 131 din Legea nr. 85/2014, considerăm tot în cadrul perioadei de observație, administratorul judiciar are obligația de a executa eventualele promisiuni bilaterale de vânzare cu dată certă. Suntem de părere că aceste promisiuni trebuie executate în această fază a procedurii pentru că după această executare se va cunoaște cu exactitate masa activă a debitoarei și în acest sens se va putea propune un plan de reorganizare real și viabil.

Conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 85/2014, în această perioadă, debitorul va putea să continue desfășurarea activităților curente și poate efectua plăți către creditorii cunoscuți, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, cum este definită în art. 5 pct. din Legea nr. 85/2014. Plățile menționate se vor desfășura sub supravegherea administratorului judiciar.

Considerăm acestea fiind cele mai importante măsuri care sunt derulate în cadrul perioadei de observație, perioada în sine fiind pregătitoare în vederea propunerii unui plan de reorganizare și ținând cont că în temeiul art. 112 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 durata maximă a perioadei de observație este de 12 luni calculate de la data deschiderii procedurii”, există un timp suficient de lung în vederea implementării noului model de business ori a noilor măsuri de management care să ducă la reușita de redresare a debitoarei.

Adaugă un comentariu