0 Shares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 Buffer 0 Email -- 0 Shares ×

În ipoteza în care nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, debitorul aflat în stare de insolvență, își va continua activitatea însă sub supravegherea administratorului judiciar, în condițiile stabilite de art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014.

Administratorul judiciar supraveghează operațiunile de gestiune a patrimoniului debitoarei, ceea ce înseamnă că, fără a exercita direct operațiuni de administrare, acesta supraveghează întreaga activitatea a debitoarei intrată în procedură prin intermediul administratorului special.

Legea nr. 85/2014, definește supravegherea realizată de administratorul judiciar ca fiind analiza permanentă a activității acestuia și avizarea prealabilă atât a măsurilor care implică patrimonial debitorul, cât și a celor menite să conducă la restructurarea/reorganizarea acesteia; avizarea se efectuează având la bază o raportare întocmită de către administratorul special, care menționează și faptul că au fost verificate și că sunt îndeplinite condițiile privind realitatea și oportunitatea operațiunilor juridice supuse avizării.

Supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel puțin cu privire la următoarele operațiuni:

a) plățile, atât prin contul bancar, cât și prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin avizarea fiecărei plăți, fie prin instrucțiuni generale cu privire la efectuarea plăților;

b) încheierea contractelor în perioada de observație și în perioada de reorganizare;

c) operațiunile juridice în litigiile în care este implicat debitorul, avizarea măsurilor propuse privind recuperarea creanțelor;

d) operațiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc.;

e) tranzacțiile propuse de către debitor;

f) situațiile financiare și raportul de activitate atașat acestora;

g) măsurile de restructurare sau modificările contractului colectiv de muncă;

h) mandatele pentru adunările și comitetele creditorilor ale societăților aflate în insolvență la care societatea debitoare deține calitatea de creditor, precum și în adunările generale ale acționarilor la societățile la care debitorul deține participații;

i) înstrăinarea de active imobilizate din patrimoniul societății la care debitorul deține participații sau grevarea de sarcini ale acestora, este necesară, pe lângă avizul administratorului judiciar, și parcurgerea procedurii prevăzute de art. 87 alin. (2) și (3);

Potrivit art. 87 alin. (1) din Lege, în cadrul perioadei de observație debitorul poate să continue activitatea sa prin desfășurarea activităților curente, putând efectua plăți către creditorii cunoscuți, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, sub supravegherea ori conducerea administratorului judiciar. Art. 84 alin. (1) din Legea menționează că, în afara cazurilor prevăzute de art. 87 și cele autorizate de judecătorul-sindic ori avizate de administratorul judiciar, plățile efectuate de debitor după data deschiderii procedurii de insolvență sunt nule. Nulitatea poate să fie invocată atât de creditorii debitorului cât și de administratorul judiciar.

În cazul în care există situații care depășesc caracterul curent al activității, operațiunile pot fi autorizate de administratorul judiciar numai în condițiile în care există un acord al comitetului creditorilor. Operațiunile curente care depășesc caracterul curent al activității pot fi unele de complexitate ridicată chiar până la acte de dispoziție (înstrăinări de active), disponibilizare de personal, închiderea unui punct de lucru, contractarea de credite, etc.

În cazurile în care dreptul de administrare a fost ridicat la cererea administratorul judiciar  (cazuri foarte izolate în practică), administrarea se va realiza de către administratorul judiciar, judecătorul-sindic urmând a stabili condițiile în care se va realiza conducerea activității debitoare. Cea mai eficientă modalitate de conducere a activității unui debitor se realizează în fapt de către persoana care cunoaște cel mai bine activitatea de zi cu zi.

Adaugă un comentariu