{ if( !ini_set( 'display_errors', 1 ) ) { echo "display_errors"; } else { echo "changing display_errors"; } } CH insolvency - Cosmin A. Hârceagă practician insolvență | Termeni şi condiţii

„People with goals succeed because they know where they`re going.”

Earl Nightingale

Office NO.

0723 673 370

După cum urmează:

Toate informaţiile despre serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru CH insolvency şi sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, CH insolvency, deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile de servicii, mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în site.

CH insolvency depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din site ăi cu toate acestea, CH insolvency; nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanţă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site.

Este interzisă distribuirea, reproducerea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate în site, de către orice persoană sau societate fără acordul scris. În caz contrar această reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală şi se sancţionează conform legilor în vigoare.

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta fermă de a contracta, cu atât mai mult ele nu se constituie că o oferta de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar ori produs.

Oricare dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu vor fi furnizate de către CH insolvency unei persoane dacă legea din ţară să de origine sau din orice altă ţară care arelegătură cu persoană în cauza, interzice acest lucru. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure dacă este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentulsite în ţară de la care se stabileşte conexiunea.

Încercările de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului sau legal – CH insolvency, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca CH insolvency să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competenţe pentru sancţionarea acestui fapt.