Eliberează-te de presiunea creditorilor și stresul financiar

Aveți nevoie de sfaturi clare și utile acum?

Despre Noi

Ca și practicieni în insolvență, jucăm un rol important în relația dintre societățile comerciale și partenerii acestora, fiind de fiecare dată liantul între o societate aflată în dificultate economică cu o încredere în scădere, și creditorii acesteia, precum și eventualii parteneri, care doresc recuperarea obligațiilor cât mai rapid sau achitarea fără întârziere a acestora.

Insolvența este una dintre situațiile pe care nici angajatul, nici angajatorul nu și-o doreste, deoarece ea apare atunci când o societate nu își mai poate achita datoriile. Aceasta nu trebuie confundata cu falimentul, deoarece nu înseamnă același lucru. De fapt, falimentul reprezintă ultima etapa a insolvenței, în care o societate ajunge doar daca nu reuseste să își platească datoriile restante într-o perioadă de timp impusă de lege.

În cazul în care se confirmă reorganizarea societații, procedura insolvenței va intra într-o nouă etapa și anume, în faza de “reorganizare judiciară”. Deși cu privire la această fază, legea folosește expresia de „procedură de reorganizare”, putând crea impresia că aceasta ar fi o procedura distinctă de cea de „insolvență”, în fapt, această „procedură de reorganizare” reprezintă doar o etapa din cadrul „procedurii de insolvență”.

Procedura de faliment este o ultimă etapă a insolvenței, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului și a radierii firmei. Contrar percepției generale, majoritatea companiilor împotriva cărora creditorii sau furnizorii formulează o cerere de deschidere a procedurii de insolvență au șanse mai mari să-și reorganizeze activitatea și să evite falimentul.

Lichidarea societății comerciale constă într-un ansamblu de operațiuni care au ca scop finalizarea operațiunilor comerciale aflate în curs la data dizolvării societății, încasarea creanțelor societății, transformarea bunurilor societății în bani, plata datoriilor societății și împărțirea activului net între asociați.
Lichidarea societăților comerciale este supusă principiilor generale consacrate de Legea nr. 31/1990, acestea fiind:

  • Personalitatea juridică a societății subzistă pentru nevoile lichidării.
  • Lichidarea societății se face în interesul asociaților.
  • Lichidarea societății este obligatorie, iar nu facultativă.

Procedurile de prevenție a insolvenței (mandat ad-hoc și concordat preventiv) care implică negocierea și un consens pentru părțile participante, sunt prevăzute în dispozițiile art. 10 și art. 16 din Legea nr. 85/2014 și pot fi derulate numai de un practician în insolvență.

chinsolvency.ro

+14 ani

Experiență 

+15

Colaboratori

+450

Clienți

+11,500,000

Active Gestionate

Principiile fundamentale

Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

Independenţa

În exercitarea profesiei, practicianul în insolvenţă trebuie să se manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea şi obiectivitatea sa.

 

Integritate Morală

În exercitarea activităţii lor, membrii Uniunii vor acţiona cu cinste, corectitudine şi sinceritate.

respectarea secretului profesional

Membrii Uniunii vor păstra secretul profesional şi vor respecta caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia desfăşurării activităţii în calitate de practicieni în insolvenţă.

concurenţă neloială

Membrii Uniunii îşi vor exercita activitatea cu bună-credinţă şi cu respectarea cerinţelor unei concurenţe loiale.

practica anticoncurenţială

Membrii Uniunii vor evita actele şi faptele care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei libere între practicienii în insolvenţă.

competenţa profesională

Practicienii în insolvenţă sunt datori să abordeze cu competenţă profesională lucrările pe care le realizează.

Consultanță gratuită

Oferim sfaturi confidențiale pentru a vă ajuta să faceți față sau să preveniți insolvența în afaceri