Soluții primare

Oferim o serie de soluții, de la opțiuni de consultanță în stadiu timpuriu, până la lichidarea companiei

chinsolvency.ro consultanta

Consultanță

Circuitul economic reprezintă un model simplificat al relațiilor de bază  existente într-o economie de piață. Acest model oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care interacționează agenții economici, atunci când schimbă bunuri și servicii, resurse și bani.

Deoarece în acest model se pot regăsi, independent de activitatea agentului economic, anumite cauze care să ducă la o micșorare a nivelului valoric al activității, care pot avea ca și consecință scăderea veniturilor, creșterea costurilor, neîncasarea creanțelor sau naștere a unor datorii către furnizori, situația începe a deveni una dificilă și trebuie acționat de îndată.

Prin serviciile de consultanță pe care le oferim, condițiile în care situația de dificultate financiară se poate redresa, pot varia. Vă putem sfătui în vederea evitării stării de insolvență prin aplicarea unor principii dovedite de management al riscului, ori a solicitării deschiderii uneia din procedurile de prevenire a insolvenței sau de insolvență.

Proceduri de prevenire a insolvenței

Debitorul care are dificultăți financiare și care traversează o criză remediabilă, are posibilitatea de a solicita creditorilor săi o șansă în vederea redresării prin proceduri de negociere cu fiecare creditor în parte. Dacă în cadrul relațiilor comerciale credibilitatea debitorului are de suferit, atunci prin alegerea unei asemenea proceduri, implicarea pe care o avem atrage cu sine o serie de beneficii, care pot să ducă la depășirea situației dificile cu o mai mare ușurință, având argumente și soluții în vederea implementării planului de redresare.

Considerăm că negocierea, chiar și medierea conflictului născut între parteneri, poate avea rezultate benefice dacă este realizată de către o terță persoană. Caracteristic procedurilor de prevenire a insolvenței (mandat ad-hoc și concordat preventiv) este faptul că pe tot parcursul acestora se asigura confidențialitatea, procedurile desfășurându-se în cameră de consiliu.

chinsolvency.ro consultanta
chinsolvency.ro insolventa

Insolvență

Insolvența, dacă este conștientizată și asumată din timp, duce la o situație de triple win: atât în ce privește mediul economic, unde relațiile se bazează pe încredere, un debitor conștient de perioada grea prin care trece are parte de un tratament mai docil din partea creditorilor; se oferă posibilitatea propunerii unui plan de reorganizare judiciară a activității, prin care să se propună acoperirea pasivului debitoarei prin măsuri eficiente și sustenabile; se evită un blocaj al activității, ducând societatea în faliment. Astfel, principalele obiective pe care le avem vor fi: derularea în conformitate cu prevederile legale a perioadei de observație (maxim 12 luni de la deschiderea procedurii) și adaptarea strategiei de business specifice domeniului de activitate, realizarea sau asistarea la conceperea planului de reorganizare precum și a confirmării acestuia, în consonanță cu prevederile Legii nr. 85/2014.

Reorganizare judiciară

Ca regulă generală, procedura reorganizării judiciare se va aplica în împrejurarea în care debitorul are șanse reale de redresare a situației economice prin măsuri precum: lichidarea unor bunuri; restructurarea activităților; concedierea unor salariați; închiderea unor subunități de lucru ale debitorului; denunțarea unor contracte oneroase pentru debitor, etc. Reorganizarea judiciară se realizează pe baza unui plan de reorganizare. 

După ce măsurile personalizate privind planul de reorganizare vor fi gândite, prezentate spre aprobare creditorilor iar ulterior spre confirmare judecătorului-sindic, acestea vor intra în aplicare, urmând ca împreună cu echipa dumneavoastră de management și sub supravegherea noastră să vă atingeți obiectivele propuse. Obligația pe care o avem în prezenta faza a procedurii, este aceea de a raporta creditorilor și judecătorului-sindic, stadiul atingerii obiectivelor asumate prin planul de reorganizare și dacă este cazul, vom lua decizii de comun acord, pe care să le propunem creditorilor în vederea modificării termenelor și a obiectivelor planului.

chinsolvency.ro reorganizare judiciara
chinsolvency.ro faliment

Faliment

Procedura falimentului, conform prevederilor Legii insolvenței este definită ca fiind procedura de insolvență concursuală, colectivă  și egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. 

Prin serviciile pe care le oferim, vom gestiona patrimoniul societății ca acesta să acopere cât mai mult din datoriile pe care societatea le are și reintegrarea activelor utile în circuitul economic, prin mecanisme specifice de expunere la vânzare. Ne putem consulta și vă putem arăta unde ați greșit și ce trebuie îmbunătățit pentru a putea reporni și dezvolta o afacere care să dureze.

Henry Ford, fost fondator al industriei americane de automobile a spus „Uneori o greșeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă”.

Lichidare voluntară

În fapt, posibilitatea luării deciziei de dizolvare/lichidare voluntară a unei firme nu este altceva decât o oportunitate legală menită să-i ajute pe întreprinzătorii ajunși într-o situație dificilă și nu o măsură legală de încurajare, iar decizia trebuie să fie strâns legată de rațiunea de a exista a oricărei societăți comerciale, care este aceea de a realiza profit.

Această procedură, se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților (Legea nr. 31/1990) cu modificările și completările ulterioare. Astfel, vă putem îndruma și ajuta în vederea derulării prezentei proceduri cu celeritate și transparență pentru ca dumneavoastră să vă reorientați în vederea derulării unor noi afaceri într-un timp cât mai scurt. 

Situații tipice de insolvență

În practică s-au întâlnit mai multe situații tipice de insolvență, situație în care dacă o companie se regăsește trebuie acționat de îndată. Lichiditățile sunt pionul central al activității unei companii, fără lichidități o companie intră într-un blocaj. Conturile de lichidități pot fi alimentate prin încasarea contravalorii produselor vândute către clienți ori prin contractarea unor împrumuturi bancare.
În același timp, prin achitarea furnizorilor de materiale, a datoriilor compuse din impozite și taxe, a dividendelor, conturile de lichidități vor scădea. Obligațiile de plată pot ajunge la scadență în momentul în care cash-flow-ul este în scădere, situație care poate duce la un blocaj al activității. Dacă nu se vor lua măsurile necesare reorganizării activității, va scădea atât rezerva de lichidități cât și a stocurilor, urmând a se ajunge la o capitalizare de către asociați (situație nedorită).
În această situație, trebuie luate măsuri legate de gestionarea datoriilor și plata celor prioritare, cum ar fi ratele din contractele de credit (creditori care dețin o garanție asupra patrimoniului companiei).
De multe ori, rămân restanți furnizori mai puțin importanți ori bugetul statului, datorii care vor crește și implicit vor trebuie achitate la un moment dat. Situația datoriilor devine critică în momentul în care furnizorii încep să calculeze penalități de întârziere sau cheltuieli de judecată sau executare. În această situație, vor fi poprite conturile companiei (fie de creditorii companiei, fie de organele fiscale) și activitatea va fi blocată.

Scăderea cifrei de afaceri sau altfel spus a volumului vânzărilor, este o cauză importantă de ajungere în insolvență. Dacă nu se vor adapta strategiile de producție, compania va ajunge la stocuri de produse finite ridicate și care nu se vor valorifica într-un viitor apropiat.
În această situație, nu trebuie a se desconsidera semnalele din piață, iar adaptarea strategiei de producție devine una din prioritățile organelor de conducere în vederea redresării situației născute. 

Numerarul pe care clienții trebuie să îl plătească în vederea asigurării cash-flow-ului necesar derulării activității are o importanță vitală. În cazurile în care nu se vor încasa la termen facturile emise, compania trebuie să suporte sumele respective. În cazul în care nu se găsesc sursele necesare se vor înregistra datorii care vor duce la dreptul creditorilor de a solicita insolvența companiei, ori executarea silită și de aici un anumit risc necontrolabil.

Legat de situația a 2-a, nerecuperarea creanțelor este o situație tot mai des întâlnită de ajungere în insolvență. Situația tip este foarte clară: produsul finit sau serviciul ies din patrimoniul companiei sau este realizat, dar prețul nu este încasat. Nerecuperarea duce la obligația companiei de achitare a furnizorilor din fondurile proprii, iar în cazul în care aceste fonduri nu sunt disponibile, va exista un blocaj. Este adevărat, furnizarea produselor și nerecuperarea creanței oferă dreptul companiei de a acționa în instanță clienții neîncasați, dar procedeul este unul anevoios și de durată. Obținerea unei soluții favorabile este de durată și implică anumite costuri suplimentare, dar până la acel moment compania trebuie să suporte sumele nerecuperate.Legea insolvenței, oferă dreptul companiilor care aleg această cale de protecție de a nu achita taxe de timbru în vederea recuperării creanțelor, iar în cazurile în care vorbim despre sume de recuperat în valoarea de sute de mii de lei, taxa de timbru nu este neînsemnată.

 

Nerecuperarea creanțelor este o cauză de ajungere în insolvență. Insolvabilitatea acestora duce la încasarea cu dificultate a creanțelor, sau nerecuperarea acestora. În funcție de procedura în care se va afla clientul neîncasat, se va ști dacă pierderea va putea fi acoperită sau nu. În situația în care compania are mai mulți clienți de acest gen, cash-flow-ul va avea de suferit și de aici ajungerea la un dezechilibru financiar.

Aceasta se calculează ca un raport între total datorii și total active, putând fi rezultatul mai multor factori externi (scăderea în valoare) sau interni (creșterea cheltuielilor).
Compania nu mai produce profit din exploatare care să acopere rambursarea datoriilor, indiferent de natura lor, trebuind a fi găsite modalități în vederea reechilibrării activității.
Este greșit a se înțelege că accesarea unui credit în vederea acoperirii unor datorii din trecut poate duce la o redresare efectivă, aceasta fiind doar de moment. 

De multe ori sunt cauze denumite generic „crize economice”, care pot să ducă la un dezechilibru macroeconomic având consecințe în toate domeniile. Cu toate că politicile fiscale nu prevăd în multe situații și cauze de forță majoră acestea ar trebui să fie pe deplin aplicabile.
În situații în care economia mondială are pierderi în fiecare zi și circuitul economic este stopat în proporție de 80%, intervine întrebarea cum putem să ne redresăm viabil?
Experiența crizei economice din anul 2008 arată că în proporție covârșitoare companiile care și-au întrerupt activitatea nu au mai reluat-o după trecerea crizei, dar cu toate acestea, o strategie de management poate fi aplicată și activitatea reluată cu pași mărunți pentru construirea unui viitor sustenabil.