Adjudecarea în contul creanței

Lichidarea se poate realiza prin vânzarea tuturor sau unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau prin darea în plată a acestora către creditorii debitorului, în contul creanțelor pe care aceștia le au față de averea debitorului. Darea în plată privind bunurile debitorului către creditorii săi se va putea realiza doar cu condiția exprimării acordului în scris al acestora. Reglementarea este prevăzută în instituția planului de reorganizare (art. 133 alin. (5) lit. E din Legea nr. 85/2014) aplicându-se și în faza de lichidare.

Dispozițiile legii insolvenței, în măsura în care nu contravin se completează cu prevederile Codului de Procedură Civilă și ale Codului Civil.

În cazul bunurilor mobile, art. 770 alin. 2 NCPC stabilește „în cazul în care adjudecatar este însuși creditorul urmăritor și nu participă alți creditori la urmărire sau, deși participă, aceștia se află într-un rang de preferință inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul prețului creanța sa, în tot sau în parte; dacă prețul bunului este mai mare decât valoarea creanței, creditorul va putea depune în contul prețului creanța sa numai dacă depune, de îndată sau în cel mult 5 zile de la data licitației, diferența dintre prețul de adjudecare și valoarea creanței”.

În cazul bunurilor imobile, art. 848 alin. 2 NCPC stabilește „când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanța sa în contul prețului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferența de preț în termenul prevăzut la alin. (1); dacă există alți creditori care au un drept de preferință în condițiile art. 864 și 866, el va depune până la concurența prețului de adjudecare și suma necesară pentru plata creanțelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferența de preț”.

Conform art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014Efectuarea lichidării” nu se interzice preluarea bunului în contul creanței deținute împotriva debitorului, trebuind a fi clarificate doar suportarea cheltuielilor de procedură.

Legea insolvenței prevede la art. 78 alin. (1), „dreptul creditorului titular al unei creanțe ce beneficiază de o cauză de preferință poate solicita judecătorului-sindic, cu citarea comitetului creditorilor, a administratorului special și a administratorului judiciar, ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 alin. (1) cu privire la creanța sa și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 154-158 și cu condiția achitării din preț a cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra căruia poartă cauza de preferință…”.

Raportat la procedura falimentului, acordul scris al creditorului se realizează prin intenția de a prelua activul în contul creanței, care se materializează prin solicitarea adresată Adunării Creditorilor ori lichidatorului judiciar. În situația în care se întocmește un Regulament de Vânzare, acesta se poate completa și cu darea în plată, modalitate de stingere a obligației.

În privința cheltuielilor procedurale, în cazul adjudecării în contul creanței cheltuielile trebuie suportate de către adjudecatar (taxe notariale, impozite). Acest aspect este relevat de art. 159 alin. (1) pct. 1 coroborat cu art. 78 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

Urmare Deciziei nr. 5/19.05.2016, un practician în insolvență (altul decât cel numit prin hotărârea instanței de judecată, care nu are legătură cu debitorul aflat în procedura insolvenței și nici nu are raporturi juridice cu oricare creditor îndreptățit să participe la procedură sau cu debitorul) poate încheia un contract de consultanță în domeniul de specialitate al insolvenței cu un creditor îndreptățit să participe la procedură, sau cu debitorul, pentru asigurarea asistenței, consultanței și îndrumării în toate etapele procedurii.

În această situație, CH INSOLVENCY a asistat cu succes creditori în 3 proceduri de adjudecare în contul creanței/dare în plată la valori de peste 20.000.000 de RON. Bunurile se află în posesia creditorilor și sunt exploatate.

 

Leave a Reply